Privacybeleid

Juridische kennisgeving

Laatste update: 16 janurari 2024

Deze website, bereikbaar op de adressen www.autosfabre.be en http://www.autosfabre.be/, wordt uitgegeven door AUTO’S FABRE (hierna AUTO’S FABRE, « wij »), met de volgende contactgegevens:

AUTO’S FABRE
Mechelsesteenweg 49, 1910 Kampenhout
Tel: +32(0)48 805 62 27
E-mail: autosfabre@icloud.com

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website www.autosfabre.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website www.autosfabre.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. De website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden besloten door AUTO’S FABRE, die dan zal proberen gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie. De website www.autosfabre.be wordt regelmatig bijgewerkt door Blue Pixel. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

1.1. Gepubliceerde informatie

De website www.autosfabre.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. AUTO’S FABRE streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.autosfabre.be. Desondanks kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf of door derden die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.autosfabre.be is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien zijn de gegevens op de website www.autosfabre.be niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds hun publicatie. Geen enkele gepubliceerde informatie op deze site kan een garantie vormen of verplichtingen opleggen aan AUTO’S FABRE.

1.2. Ontwerp en realisatie van de website

Onze website is ontworpen en gerealiseerd door Blue Pixel, ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0670.480.925, met maatschappelijke zetel: Rue du Suffrage Universel 1, 4140 Sprimont.

1.3. Intellectuele eigendomsrechten

AUTO’S FABRE is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft het gebruiksrecht op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte methode of procedure, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTO’S FABRE. In het bijzonder is de reproductie van geheel of een deel van onze site op andere sites verboden, behalve voor indexering- en update-services van zoekmachines.

1.4. Links naar andere sites

Deze site bevat links naar andere sites om uw navigatie te vergemakkelijken. AUTO’S FABRE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of praktijken van deze sites. Wij raden u met name aan om het privacybeleid van deze sites te bekijken voordat u enige informatie over uzelf verstrekt.

1.5. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te benaderen met recente, virusvrije hardware en een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

1.6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

AUTO’S FABRE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het gebruik van de website www.autosfabre.be, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 5, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit. AUTO’S FABRE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de website www.autosfabre.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. AUTO’S FABRE behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de geldende wetgeving in België, met name met betrekking tot de gegevensbescherming, te verwijderen. Indien van toepassing behoudt AUTO’S FABRE ook het recht om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van een bericht met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

1.7. Hosting van de website

De hosting van deze website wordt verzorgd door OVH, een bedrijf met maatschappelijke zetel in Roubaix, Frankrijk.

1.8. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.autosfabre.be is onderworpen aan het Belgische recht. Exclusieve rechtsmacht wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van de brussel.

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De manier waarop AUTO’S FABRE, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van bezoekers van haar site (« u », « uw ») verwerkt, wordt hieronder gedetailleerd beschreven.

AUTO’S FABRE verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de hieronder vermelde clausules, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van een bestelling of een contactaanvraag en worden niet doorgegeven aan derden.

2.1. Categorie van verwerkte gegevens

AUTO’S FABRE kan verschillende gegevens over u verwerken, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site, en gegevens met betrekking tot uw navigatie op onze site. Dergelijke gegevens zijn geanonimiseerd, in die zin dat het voor ons onmogelijk is om de exacte identiteit van de betrokkene te kennen.

2.2. Persoonsgegevens

AUTO’S FABRE verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website www.autosfabre.be, in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elk formulier of telecommunicatiedienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisatie van gegevens) en geeft met name aan:

2.3. Bewaartermijn van uw gegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten aangeboden op www.autosfabre.be worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen AUTO’S FABRE in staat de ontvangen verzoeken in haar informatiesystemen te beheren. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is 24 maanden.

2.4. Uw rechten op toegang, rectificatie, bezwaar en klacht

Tenzij een geldende wettelijke bepaling in België, inclusief de AVG of beroepsgeheim, zich hiertegen verzet, heeft u krachtens de AVG en onder de voorwaarden die daarin zijn vastgesteld, de volgende rechten: (a) het recht op toegang, inclusief het recht om te weten of wij uw gegevens verwerken; (b) het recht om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens; (c) het recht om de verwerkte gegevens te corrigeren; (d) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkte gegevens; (e) het recht om de verwerkte gegevens te beperken; (f) het recht om de verwerkte gegevens te laten wissen; (f) het recht op overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens, indien uw gegevens worden verwerkt in het kader van onze contractuele verplichtingen of met uw toestemming; het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te schrijven naar autosfabre@icloud.com of naar het volgende adres: Mechelsesteenweg 49, 1910 Kampenhout, België. Een kopie van uw identiteitskaart moet aan uw verzoek worden toegevoegd. U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2.5. Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden geïnstalleerd wanneer u onze websites bezoekt.

Statistieken en publieksmetingen

Onze website kan geanonimiseerde surfgegevens naar de Google Analytics-service sturen om statistieken en publieksmetingen van verschillende pagina’s op onze website uit te voeren. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen.

Ons gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

U identificeren wanneer u zich aanmeldt bij onze websites.
Voor statistische doeleinden (publieksonderzoek) via Google
Analytics Informatie verzameld via cookies

Cookies helpen ons informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, maar we bewaren geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd in de gegevens van onze cookies. We slaan alleen een unieke sessie-identificatie op die ons zal helpen om een gebruikersprofiel en uw voorkeuren te onthouden bij uw volgende bezoek.

Soorten cookies

Sessiecookies : cookies van dit type worden tijdelijk op uw computer of apparaat opgeslagen tijdens een browsesessie. Ze worden verwijderd van uw computer of apparaat aan het einde van de browsesessie.

Permanente cookies: cookies van dit type blijven langer op uw computer. Permanente cookies helpen ons u te herkennen wanneer we moeten weten wie u bent voor meer dan één browsesessie.

Beheer van cookies

Het menu van de meeste browsers bevat opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen of te configureren. Over het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid:

  • uw cookies te tonen;
  • cookies toe te staan;
  • alle cookies uit te schakelen, of alleen specifieke cookies;
  • alle cookies uit te schakelen wanneer u uw browser sluit;
  • cookies te blokkeren;
  • geïnformeerd te worden wanneer u een cookie ontvangt.

 

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om onze cookies te blokkeren, de meeste functies van deze site worden uitgeschakeld (met name registratie, de mogelijkheid om een reactie te plaatsen en alle andere interacties), en uw surfervaring kan ook worden beïnvloed. Als u de opties van uw browser configureert om alle cookies te verwijderen, worden uw browsevoorkeuren gewist bij het sluiten van uw browser.

Houd er rekening mee dat tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast om cookies te weigeren, ons systeem cookies zal genereren zodra u een van onze sites bezoekt.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan leiden tot het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad ‘tools’ (tandwielpictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.

Onder Firefox: bovenaan het browservenster, klik op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel dit ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (afgebeeld als een tandwiel). Selecteer Voorkeuren. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte ‘Privacy’ klikt u op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (afgebeeld als drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte ‘Privacy’ klikt u op Voorkeuren. In het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

2.6. Beveiliging van gegevens

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Onze site is beveiligd met het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie is versleuteld.